Ceník služeb

Ceny jsou vždy domluveny až po individuální konzultaci a odvíjí se podle množství dokladů, náročnosti zpracování a požadavků klienta. Je možné sjednat měsíční paušální částku, sazbu za položku či hodinovou sazbu.

Ceny ovlivňují následující faktory:

  • struktura firmy klienta a způsob jeho obchodování
  • složitost účetních případů
  • obchodní případy ve styku se zahraničím
  • stav předávaných dokladů
  • součinnost klienta
  • sdílení dat